Umbra – “kraljica” Kraljevca

Riba Umbra krameria iliti „mrguda“ (crnka), u našoj zemlji trajno je zaštićena kao prirodna retkost od 1993. godine. Dugo se mislilo da u Srbiji živi jedino u Zasavici (rečici dugoj 33 kilometra)  koja teče severnom Mačvom i južnom Vojvodinom.

Međutim, ispostavilo se da nije tako jer se i iz Specijalnog rezervara pridode „Kraljevac“ mogu pohvaliti da i u njihovim vodama obitava ova retka vrsta.

Umbra je u Kraljevcu otkrivena monitoringom 2014. godine, tokom redovnog praćenje terena. Tada smo otkrili mrgudu“ koja je, zbog  prevelikog antropogenog uticaja, danas postala retka, ugrožena vrsta kaže Aleksandar Sarmeš, upravnik rezervata SRP “Kraljevac”.

Taj retki soj nalazi se na IUCN Crvenoj listi ugroženih vrsta (Red List of Threatened Species), ima status ranjive vrste (Vulnerable A2c) – u Prilogu II Bernske konvencije kao strogo zaštićena vrsta, u Prilogu II Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (Council Directive – 92/43/EEC) i predstavlja jednu od „Natura 2000“ vrsta čije je očuvanje, uz proglašenje posebno zaštićenih područja, od zajedničkog interesa država članica EU.

U Srbiji je „crnka“ strogo zaštićena vrsta i nalazi se u Prilogu I Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (“Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11).

Mrguda je riba prosečne veličine 5 do 9 centimetara, a težine između 5 i 8 grama: Stručnjaci je opisuju ovako:

Telo crnke je umereno izduženo, cilindričnog oblika i neznatno bočno spljošteno, prekriveno krupnim cikloidnim krljuštima. Glava je velika i zaobljena i delimično pokrivena krljuštima, rilo kratko, usta mala, oči relativno krupne. Vilice su kratke, sa sitnim zubima postavljenim u više nizova, koji se takođe nalaze na nepčanim kostima i na vomeru.

Nema prave bočne linije, ali se duž gornje polovine tela, od kraja škržnog poklopca do sredine repnog stabla, pruža svetložuta linija. Leđno peraje je dugo i pravougaonog oblika, smešteno na drugoj polovini tela, iza početka trbušnih peraja. Leđa crnke su smeđa do crvekasto smeđe boje, dok je u predelu trbuha svetlija. Na bokovima i glavi nalaze se nepravilno raspoređene tamnosmeđe pege, koje su na leđnom i repnom peraju poređane u jednom redu.

Vrsta je prepoznatljiva po polukružnoj liniji na zaobljenom, dificerknom repnom peraju. Prosečna veličina crnke je 5 do 9 cm, najviše do 17 cm, težine od 5 do 8 grama, ali su evidentirani i primerci od 27 g, maksimalne starosti 5 – 6 godina . Polni dimorfizam nije izražen.

Mrguda ili crnka naseljava basen Dunava i Dnjestra. Jedina je autohtona i reliktna vrsta iz roda Umbra u Evropi. U okviru današnjeg areala, populacije mrgude detektovane su u Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Ukrajini i Moldaviji.

U Srbiji se spominju nalazi ove vrste sa plavnog područja Dunava kod Negotina, Morave, Peka, donjeg toka Tise, na području Glušačke bare, Mačve i Podrinja, ušća Morave, rita preko puta Smedereva u Banatu, u kanalu Sibnica koji se nalazi u okviru Pančevačkog rita – ali je njeno postojanje danas potvrđeno samo u Zasavici, Kupusinačkom ritu  i Deliblatskom jezeru.

Izrada ovog materijala omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu“, koji realizuje Beogradska otvorena škola. Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost Udruženja sportskih ribolovaca „Deliblatsko jezero“ i ne predstavlja nužno stavove USAID-a, Vlade SAD, BOŠ-a ili ostalih partnera na projektu.

error: Content is protected !!