„Teret“ Jelene i Marije Aranđelović u galeriji Centra za kulturu

U utorak 18. septembra s početkom u 19 sati izložbeni prostor kovinskog Doma kulture biće domaćin neobične izložbe.
Jelena Aranđelović će nam se na ovoj izložbi predstaviti slikama i crtežima, a Marija Aranđelović s nekoliko video radova.

U skladu sa upotrebom javnog prostora koja je bila tema predhodne zajedničke izložbe ove dve umetnice, galerijski prostor Kulturnog centra Kovin sam je odredio temu.
Naime dimenzije prostora u određenoj su meri uslovile retrospektivni pristup. Tokom odabira radova nastalih u poslednje četiri godine i njihovog usklađivanja sa novim, do sada neizlaganim radovima nametnula se tema tereta.

…kao prošlost koju čovek celog života pokušava da potisne.
…kao nesigurno sećanje zavarano materijalnim dokazima u vidu malobrojnih starih fotografija.
…kao nemogućnost ignorisanja uzaludne pobune obespravljenih, nebitnih i zaboravljenih.
…kao strah od neizvesnog sveta budućnosti koji stvaramo.
…kao spoznaja sopstvenih destruktivnih snaga.
…kao nametnuti optimizam menjanja starog za novo, uništavanja i stvaranja.
…kao potreba za saosećanjem i, odatle, etikom, u društvu koje smatra filozofiju suvišnom u čovekovom razvoju (sem za pripadnike elita, naravno).

Jelena Aranđelović:
Rođena u Beogradu. Diplomirala je 2003.godine i magistrirala 2008.godine slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Jovana Sivačkog. Studirala je 2004/05.godine na Ecole Nationale Superieure de Beaux-art u klasi profesora Jean Michaela Alberol-e i boravila 2006/07.godine u Cité International des Arts u Parizu. Dobitnica je stipendija Kraljevine Norveške (2002), Francuskog kulturnog centra (2004)godine kao i stipendije za mlade talente tokom perioda studija koje dodeljuje Republika Srbija. Član je ULUS-a od 2003.godine. U statusu je samostalnog umetnika od 2006.godine. Izlaže na samostalnim i kolektivnim izložbama i festivalima u zemlji i inostranstvu. Trenutno živi i radi u Beogradu.

Marija Aranđelović:
Rođena je u Beogradu. Diplomirala je 2007.godine na odseku FTV montaže na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na kojem trenutno završava doktorske umetničke studije. Bavi se snimanjem i montažom. Izlagala je video radove na nekoliko samostalnih izložbi i učestvovala na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Trenutno živi i radi u Beogradu.

error: Content is protected !!