Šta donosi nova Mreža osnovnih škola na teritoriji opštine Kovin – Sve je isto samo dece nema

Sve seoske škole radiće od prvog septembra normalno (neke, doduše, s novim imenom), osnovci će se i dalje upisivati u najbližu školu (ili onu koju odaberu), biće, blagovremeno, smanjen broj nastavnika i administrativnih radnika, a pored osnovaca iz Pločičkog rita i Belog brega, organizovan prevoz na nastavu dobiće i učenici iz Malog Bavaništa. Ovo je, u najkraćem, rezime nove Odluke  o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Kovin koju je juče usvojila odbornička većina SO Kovin, a koja je, za kratko vreme, podigla mnogo buke i izazvala dosta nedoumica u…

Opširnije