„Teret“ Jelene i Marije Aranđelović u galeriji Centra za kulturu

U utorak 18. septembra s početkom u 19 sati izložbeni prostor kovinskog Doma kulture biće domaćin neobične izložbe. Jelena Aranđelović će nam se na ovoj izložbi predstaviti slikama i crtežima, a Marija Aranđelović s nekoliko video radova. U skladu sa upotrebom javnog prostora koja je bila tema predhodne zajedničke izložbe ove dve umetnice, galerijski prostor Kulturnog centra Kovin sam je odredio temu. Naime dimenzije prostora u određenoj su meri uslovile retrospektivni pristup. Tokom odabira radova nastalih u poslednje četiri godine i njihovog usklađivanja sa novim, do sada neizlaganim radovima nametnula…

Opširnije