Skrojen budžet za 2018. – Opštinska kasa teška milijardu i dvesta hiljada

Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Kovin u 2018. iznosiće 953.756.000 dinara. Uz višak prihoda iz ranijih godina, koji iznose okruglo 260 miliona dinara, opštinska kasa naredne godine biće „teška“ 1.213.796.000 dinara. Za razliku od prethodnih, u 2018. stavka „razvoj sporta i omladine“ čini više od deset posto rashoda, tačnije 143 miliona. Dve najveće sportske investicije koje će se finansirati iz dela suficita jesu lane obećani bazen na Šljunkari (nešto preko 77 miliona dinara) i hala za male sportove iza kovinske OŠ Đura Jakšić  (bezmalo 32 miliona dinara). Kad je…

Opširnije