Skrojen budžet za 2018. – Opštinska kasa teška milijardu i dvesta hiljada

Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Kovin u 2018. iznosiće 953.756.000 dinara. Uz višak prihoda iz ranijih godina, koji iznose okruglo 260 miliona dinara, opštinska kasa naredne godine biće „teška“ 1.213.796.000 dinara.
Za razliku od prethodnih, u 2018. stavka „razvoj sporta i omladine“ čini više od deset posto rashoda, tačnije 143 miliona. Dve najveće sportske investicije koje će se finansirati iz dela suficita jesu lane obećani bazen na Šljunkari (nešto preko 77 miliona dinara) i hala za male sportove iza kovinske OŠ Đura Jakšić  (bezmalo 32 miliona dinara). Kad je reč o bazenu, za 2019. planirano je da opština podigne kredit od 250 miliona dinara, dok bi u 2020. iz sopstvenih sredstava, izdvojila još 100 miliona.
Završna godina finansiranja ovog kapitalnog projekta, piše u odluci o budžetu za 2018. koji je danas usvojilo Opštinsko veće, a koji će do kraja godine biti i na dnevnom redu SO Kovin, biće 2025. godina.

Drugo po vrednosti kapitalno zdanje, novi vrtić u dvorištu gimnazije, koštaće u 2018. oko 52 miliona dinara od čega će 35 biti obezbeđeno iz budžeta pokrajine. Među kapitalnim investicijama nalaze se još sanacija glavne crpne stanice u Kovinu (15 miliona 522 hiljade dinara), nastavak radova na zadružnom domu u Deliblatu (blizu 11 miliona), investiciono održavanje zgrade bioskopa u Dubovcu i (4.350.000), popravka krova Doma kulture u Kovinu (3 miliona i 400 hiljada) dok će 2 miliona biti izdvojeno za rekonstrukciju zgrade biblioteke uKovinu (koliko i za rekonstrukciju letnjeg igrališta Zmajeve škole).
Tekuća budžetska rezerva iznosiće 22 miliona dinara (2,31 posto) i to su sredstva koja će se koristiti za neplanirane svrhe.
Kad je u pitanju takozvani prihodni deo, u odnosu na ovu godinu biće manji za 0,68 posto. Najvećim delom čine ga porezi (486 miliona) od čega je najveći onaj na zarade: 280 miliona i 800 hiljada dinara. Porez na imovinu iznosi 127 miliona i 300 hiljada, dok porez na dobra i usluge (razne komunalne i druge takse) puni budžet s nekih tridesetak miliona.
Od transfera s drugih nivoa vlasti (pokrajna i republika) opština će prihodovati 311 miliona dinara (reč je o unapred opredeljenim sredstvima). Od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta opština će zaraditi 72 miliona i 805 hiljada, a među dohodovnim stavkama su i pare od saobraćajnioh prekršaja za koje se predviđa da će u 2018. iznositi 5 i po miliona dinara (ove je, nakon treće izmene budžeta, bilo 4.300.000).

error: Content is protected !!