Sa opštinskog sajta – Usluga eVRTIĆ od ove godine i u Kovinu

Građanima opštine Kovin od ove godine biće omogućeno da na potpuno elektronski i besplatan način prijave decu za upis u predškolsku ustanovu.
Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.

Građanima opštine Kovin od ove godine biće omogućeno da na potpuno elektronski i besplatan način prijave decu za upis u predškolsku ustanovu.
Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.
Od ove godine usluga će biti omogućena u 140 gradova i opština kao lakši, brži, potpuno elektronski i besplatan način prijave dece u predškolske ustanove.
Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju. U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji.

(tekst i foto – zvanična stranica opštine Kovin)

error: Content is protected !!