Raspisan konkurs za raspodelu novca udruženjima – Rok 27. februar

Opštinsko veće opštine Kovin je na sednici održanoj u ponedeljak 12. februara, raspisalo javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa rada i projekata udruženja za 2018. godinu. Ove godine je opredeljeno osam miliona dinara iz budžeta opštine, a poslednji rok za predaju konkursne dokumentacije je utorak 27. februar do 15 sati. Tekst konkursa i obrasci potrebni za prijavu okačeni su na internet portalu opštine.
Pravo podnošenja prijave, kaže se u konkursu, imaju udruženja registrovana u Agenciji za privredne registre ili na drugom mestu u skladu sa Zakonom, odnosno civilna društva u oblasti:
– socijalne zaštite,
– boračko-invalidske zaštite,
– zaštite lica sa invaliditetom,
– društvene brige o deci,
– zaštite interno-raseljenih lica i izbeglica,
– podsticanja nataliteta,
– pomoći starima,
– zdravstvene zaštite,
– zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava,
– rodne ravnopravnosti,
– zadovoljenja potreba mladih,
– obrazovanja, nauke, kulture, turizma
– zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja,
– zaštite potrošača,
– razvoja preduzetništva,
– borbe protiv korupcije,
– humanitarnih i drugih programa kojima se zadovoljavaju javne potrebe.

(foto arhiva: deo raspodele novca udruženjima ranijih godina)

error: Content is protected !!