Raspisan konkurs za ovogodišnji Oktobarski likovni salon

Centar za kulturu Kovin raspisuje javni konkurs za tradicionalni 32. Oktobarski likovni salon 2018.
Ovogodišnji 32. Oktobarski likovni salon Centra za kulturu Kovin prezentovaće savremeno
umetničko stvaralaštvo kroz slikarstvo, vajarstvo i grafiku, kao i umetničko izražavanja savremenih
medija.
Konkurs se raspisuje za radove u tri kategorije:
– Slikarstvo
– Grafika
– Vajarstvo
Odluku o izlaganju na 32. Oktobarskom likovnom salonu donosi stručni savet, koji će rezultate
objaviti najkasnije do 17. septembra 2018. o čemu će svi učesnici biti obavešteni e-mailom, a rezultati
će biti javno saopšteni putem sajta Centra za kulturu Kovin, facebook stranice i medija. Svečano
otvaranje 31. Oktobarskog likovnog salona 2017 biće održano 3. oktobra, 2018. u 17 časova, a traje do
2. novembra 2018.
Način prijavljivanja
Prijava za 32. Oktobarski likovni salon 2018 može se podneti u trenutku predaje rada ili se može
preuzeti putem sajta: www.kulturakovin.rs. Prijava se nalazi u nastavku ovog konkursa.
Autori su dužni da prijavu popune čitko sa svim traženim podacima, jer će isti biti iskorišćeni za
katalog 32. Oktobarskog likovnog salona.
Prijem radova će se obaviti 6, 7. i 8. septembra u galeriji Centra za kulturu Kovin, Cara Lazara 85, od
10 do 16 časova.
Jedan autor može konkurisati samo sa jednim radom za izabranu kategoriju (slikarstvo, vajarstvo i
grafika). Svi radovi moraju biti opremljeni i sa označenim pravcem postavljanja, rad se u
suprotnom neće prihvatiti.
Pravilnik 32. Oktobarskog likovnog salona 2018
Pravo konkursa imaju svi likovni i primenjeni umetnici.
Organizator, odnosno Centar za kulturu Kovin, ne prihvata odgovornost za radove koji su poslati poštom,
iako je ta opcija konkurisanja dozvoljena. Takodje, Centar za kulturu Kovin ne vraća radove poslate
poštom.
Po završetku 32. Oktobarskog likovnog salona autor može preuzeti rad lično ili obavestiti Centar za
kulturu o dolasku trećeg lica sa navedenim podacima koji će preuzeti rad.
Preuzimanje radova je od 12. do 16. novembra 2018. u periodu od 10 do 14 časova.
Autor ne može podići rad koji je prošao selekciju 32. Oktobarskog likovnog salona u toku
trajanja izložbe, već samo gore navedenih datuma.
Centar za kulturu Kovin neće vraćati radove nakon 16. novembra 2018.
Centar za kulturu Kovin ne obezbedjuje transport radova, kao i njihovo dopremanje do galerije Centra
za kulturu Kovin.
Organizator obezbeđuje:
Katalog 32. Oktobarskog likovnog salona svakom autoru koji prođe selekciju stručnog saveta 32.
Oktobarskog likovnog salona.
Koktel na dan otvaranja 32. Oktobarskog likovnog salona.
Nagradni fond.
Potpisivanjem prijave autor prihvata sve odredbe pravilnika i konkursa 32. Oktobarskog likovnog
salona 2018.
Nagrade 32. Oktobarskog likovnog salona 2018
– Prva nagrada stručnog saveta 32. Oktobarskog likovnog salona za slikarstvo u novčanom iznosu.
– Prva nagrada stručnog saveta 32. Oktobarskog likovnog salona za vajarstvo u novčanom iznosu.
– Prva nagrada stručnog saveta 32. Oktobarskog likovnog salona za grafiku u novčanom iznosu.
Pored nagrada Centar za kulturu Kovin uručiće i tri pohvale stručnog saveta 32. Oktobarskog likovnog
salona iz sve tri kategorije.
Informacije:
013/742-592 svakog radnog dana u period od 10 do 12 časova.
32. Oktobarski likovni salon 2018 / Centar za kulturu Kovin
PRIJAVA
Ime i prezime: ______________________________________________
Adresa: ___________________________________________________
Godina i mesto rođenja: ______________________________________
Kontakt telefon: ____________________________________________
E-mail adresa: ______________________________________________
Web sajt: __________________________________________________
Kratka biografija:
Podaci o delu:
Naziv dela: __________________________________________________________
Kategorija za koju se autor prijavljuje: _____________________________________
Tehnika: ____________________________________________________________
Dimenzije: ___________________________________________________________
Godina nastanka: _______________________________
Vrednost (cena): ________________________________
Potpis autora: ____________________

(foto arhiva: Oktobarski salon 2015 otvorio je magistar slikarstva Tomislav Suhcki u društvu predsednice opštine Sanje Petrović)

error: Content is protected !!