Pločica pre vremena teške statistike (2)

Naseljeno mesto Pločica pominje se po prvi put 1690. godine kada je pripadalo Pančevačkom sandžaku. Jovan Dimitrijev, paroh-administrator 14. maja 1859. godine u letopisu pravoslavne crkve zapisao sledeće:

„U najstarijim spisanijima selo se naziva Plčočica. Mali broj kuća, a domaćini se pominju kao priložnici za obnovu Pećke Patrijaršije, te se tako po prvi put pominje skup kuća sa stanovnicima po vjerozakonu Greko ne unitski. Istini za volju seleo se nije nalazilo na današnjem mestu, već na potesu Okuka, a ime Pločica dobi po kamenim pločama što su tu, i na potesu Delijina umka iz doba Rimljana, našli. Prema sudovima, oružju i ciglama što su se tu nalazili tu je bila rimska stražara. Prema tim nađenim pločama iz rimskog doba, Sloveni što sa severa dođoše, svoju naseobinu nazvaše Pločica. Kao Srbi su pisani i vernici-priložnici za obnovu Pećke Patrijaršije“…

Godine 1717. porodice sa Okuke preselili su se prema Dolini i tu sagradili 13 koliba, zemunica i nekoliko kuća od naboja (sve prekrivene trskom i rogozom). Tu su sagradili prvu pravoslavnu Bogomolju oko koje se gradilo vekovima selo. Kao sveštenik iz ovog perioda navodi se Ilija Milošev.

Pločica je jedno od retkih mesta (računajući i gradove) koja već 1735. godine ima školsku zgradu. 1777. pominje se da ima uređenu osnovnu školu. Četiri godine kasnije zabeležena su i imena dva učitelja Petra Ilića i Mladena Šljivića.

U Izveštaju (avgust-septembar) Temišvarskog arhiva piše da „školu pohađa 22 učenika, svi Srbi. Učitelj je Filip Dimitrijević, sveštenik Jovan Dimitrijev, a nadzornik potporučnik Šmitinger“.

Novu zgradu na istom mestu, kod crkve, dobija 1852. godine kada se zida i škola preko doline „u nemački kraj“ (srušena 1980. godine).

Prvo zabavište u Pločici sagrađeno je 1912. godine na predlog Natalije Subotić i Milorada Dimitrijevića.

Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano je (zvanično) 1901. godine (na slici ispod je vatrogasno vozilo koje se te godine koristilo za gašenje požara, ispravno je i danas) kada je u Pločici bio knez Jaša Stamatov. Mada, postoje i dokumenti, koji potvrđuju da je ovo Društvo radilo i pre pomenute godine.

„Naredba od 10. oktobra 1848. godine kada kovinski i pločički vatrogasci Kolima za fajer rezervu, ima da se odmah jave u Kraški stan – Bela Crkva na ispomoć i zaštitu od požara“…

Godine 1901. Pločica dobija organizovano „Poštansko zvanje“. Do tada je poštu sakupljao i donosio, poštar kojeg je plaćala Pošta Kovin.

Godine 1912. učitelji Natalija Subotić i Milorad Dimitrijević, od svojih para kupuju prvu bioskopsku aparaturu za selo.

Na predlog učitelja Save Veselice, uz odobrenje notaroša gospodina Arve i uz zalaganje kneza Žive Delijinog, viđeni ljudi Pločice, 1915. godine osnivaju sportski klub, koji dobija „sportski plac“ na potesu Blizance, prema Pikalovoj ledini.. Na tom improvizovanom igralištu održana je prva fudbalska utakmica – OFK Pločice i protivnika iz Dolova, zabeležio je učitelj Mladen Jovanov.

Posle ulaska srpske vojske 6. novembra 1918. godine, klub je dobio novo igralište 1919. godine.

Najveći broj stanovnika Pločica je imala 1953. godine – 2.702 kada je sprovedena poslednja organizovana kolonizacija.

1967. godine završena je gradnja nove zgrade osnovne škole (prva slika). Prema podacima iz 2006. godine školu je pohađalo 190 učenika, a znanje im je prenosilo 17 profesora, nastavnika i učitelja.

1976. godine osnovan je Ženski rukometni klub Partizan, koji je dve godine kasnije osvojio drugo mesto na Seoskim olimpijskim igrama SFR Jugoslavije (održanim u Šapcu), što je i dalje najveći sportski uspeh sela.

(Tekst je deo projekta koji sufinansira Ministarstvo kulture Republike Srbije)

Čitajte još na Kovinac.com