Otkrivena nelegalna skladišta potencijalno opasnog otpada u Pančevu i Bavaništu

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić prisustvovao je danas uviđaju i uzorkovanju supstanci potencijalno opasnog otpada, koje je otkriveno na lokalitetu Novoseljanski put na teritoriji Grada Pančeva, čiji je vlasnik firma „Eko 21“, protiv koje je još u aprilu 2017. godine, ovaj pokrajinski sekretarijat podneo krivičnu prijavu zbog nezakonitog skladištenja opasnog otpada.

Na lokalitetu kraj Pančeva danas je pronađeno oko 50 tona supstance, lagerovane u buradima, koja potiče od ulja i ostataka tečnog goriva i predstavlja potencijalno opasan otpad. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva izvršen je uviđaj i uzorkovanje od strane Instituta za javno zdravlje iz Beograda.

Pored ovog lokaliteta, danas je obavljen uviđaj na još dva mesta u južnom Banatu: u jednoj kući u Pančevu i obližnjem selu Bavaništu, gde su u tunelskim pećima stare ciglane pronađena skrivena burad. Oba lokaliteta su povezana sa vlasnikom firme „Eko 21“, koji je u inostranstvu.

Prema rečima Vladimira Galića, posledice nedozvoljenog skladištenja potencijalno opasnog otpada snose građani, bilo da je reč o njihovom zdravlju, ili o njihovim sredstvima kao poreskih obveznika.

Ovo što vidimo kad je u pitanju nelegalno skladištenje opasnog otpada je, u stvari, tzv. „biznis“. Ti ljudi su shvatili da mogu da se bogate preko noći, na štetu zdravlja građana. Zato treba pooštriti kaznenu politiku, ali i uslove za dobijanje dozvole za mobilna postrojenja za preradu opasnog otpada, rekao je Galić.

Galić je pojasnio da takva lica mogu jeftino da iznajme prostor kao što je danas otkriven na teritoriji Grada Pančeva, za vrlo malo novca da kupe određena postrojenja, potrebna im je samo polisa osiguranja a ne bankarska garancija za tretman otpada.

Oni sve to obezbede za par hiljada evra, otpad nelegalno skladište i zbrinjavaju više stotina tona potencijalno opasnog otpada tako što ga jednostavno bace, umesto da ga tretiraju ili izvezu, za šta su se obavezali ugovorom, izjavio je Galić.

Kad je reč o uklanjanju i zbrinjavanju takvog otpada, prema rečima Vladimira Galića, u skladu sa zakonom, u upravnom postupku, poziva se  operater da otpad ukloni o svom trošku. Ako nema dovoljno novčanih sredstava, onda se to radi iz sredstava poreskih obveznika, odnosno sredstava lokalne samouprave, pokrajine, ministarstva.

izvor: http://vojvodina.gov.rs

error: Content is protected !!