Odgovor predsednice Privremenog organa Sanje Petrović o kupovini bivšeg pogona BEKO

Pre nekoliko dana pisali smo o kupovini bivšeg pogona BEKO. Pri tome smo uputili pitanje predsednici Privremenog organa opštine Kovin gospođi Sanji Petrović.
Odgovor smo dobili danas i prenosimo ga u celosti:

Poštovani,
Povodom Vašeg interesovanja koje se odnosi na kupovinu pogona nekadašnje „Beko“ konfekcije u Kovinu, dajemo sledeće podatke:

Opština Kovin zaključila je sa firmom DOO „SIB“ eksport-import 24.4.2020. godine. Ugovor o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Kovin neposrednom pogodbom i prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava korišćenja.
Predmet ugovora je sticanje svojine na zgradi i objektima tekstilne industrije ukupne površine 3.690 metara kvadratnih, kao i prenos prava korišćenja na građevinskom zemljištu površine 27.768 m2, na katastarskoj parceli 3995/1 upisanoj u list nepokretnosti br. 245 KO kovin.
U postupku koji je prethodio zaključenju ugovora, učinjeno je sledeće:
Skupština opštine Kovin donela je 06.02.2020. Odluku o pokretanju postupka za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu; formirana je komisija za sprovođenje postupka; sačinjena je procena tržišne vrednosti predmetnih nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja; pribavljeno je obaveštenje Agencije za restituciju; pribavljena je ponuda od DOO „SIB“ eksport-import; Privremeni organ opštine Kovin doneo je dana 22.4.2020. Odluku o probavljanju nepokretnosti; pribavljeno je mišljenje nadležnog pravobranilaštva; Ugovor o pribavljanju nepokretnosti zaključen je dana 24.4.2020. godine i isti je overen kod Javnog beležnika pod br. OPU 208-2020.
Kupoprodajna cena za predmetne nepokretnosti iznosila je 400.000 evra u dinarskoj protivrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Prema informacijama dobijenim od DOO „SIB“ eksport-import, vlasništvo nad navedenim nepokretnostima stekli su kupovinom imovine stečajnog dužnika Beogradska konfekcija „Beko“ AD iz Beograda dana 13.3.2018. godine za iznos kupoprodajne cene od 224.658,44 evra, o čemu je doneto rešenje Privrednog suda u Beogradu 9.St.12/10 od 29.3.2018. godine.
Tržišna vrednost građevinskih objekata, prema proceni sačinjenoj novembra 2017, iznosila je 447.478,27 evra.
Takođe, prema informacijama od strane prodavca, izvršena su značajna ulaganja u popravku krovne konstrukcije objekta, kao i drugi neophodni radovi.
Osnovni motiv opštine Kovin da realizuje predmetnu transakciju leži u činjenici da je sa stranom kompanijom „Mel tekstil“ iz Istanbula, Republika Turska, postigla dogovor, uz posredovanje predstavnika ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, da se u pogonu bivšeg „Beka“ ponovo pokrene proizvodnja uz obavezu zapošljavanja 100 ljudi u 2020. godini i još 200 do kraja 2022. godine, o čemu je 08.01.2020. potpisan Memorandum o saradnji.
Ovim dokumentom uspostavljena je obaveza opštine Kovin da pribavi u svojinu predmetni pogon, da ga rekonstruiše, odnosno prilagodi potrebama investitora i isti preda po sistemu „ključ u ruke“.
S obzirom da opština Kovin nije raspolagala sredstvima neophodnim za realizaciju predmetnog ugovora, ona su namenski preneta iz republičkog budžeta, zaključkom Vlade Republike Srbije.
Planiranim pokretanjem ovog pogona, uz otvaranje novih 300 radnih mesta, obezbediće se bolji uslovi za život građana opštine Kovin i doprineće ukupnom razvoju.

Privremeni organ opštine Kovin, 13. maja 2020. godine
Predsednica
Sanja Petrović, s.r.

https://kovinac.rs/wp-content/uploads/2020/05/Odluka-o-pribavljanju-nepokretnosti-Beko.pdf

Čitajte još na Kovinac.com