Novi Kodeks ponašanja zaposlenih u Opštinskoj upravi – Vaše pravo da…

 

Imaju ga, gotovo, svi – samuraji, masoni,  crkva, lekari, italijanska mafija i mnogi drugi. Tako i državni službenici i nameštenici lokalne samouprave. Reč je, pretpostavljate, o kodeksu (ponašanja).
Naime, krajem godine odbornici SO Kovin usvojili su Nacrt Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Kovin (što bi pravnici rekli – u daljem teksu Kodeks). Reč je o zakonskoj obavezi koja je stupila na snagu decembra prošle godine po kojoj svi gradovi i opštine u Srbiji moraju imati pravilnik koji jasno određuje kako će se opštinari ophoditi prema građanima (strankama).
Istina, opšina Kovin je ovaj pravilnik  donela još 2013. (dok su neke  kasnile i sa pisanjem ovog “decembarskog”)
A evo i nekih interesantnijih detalja iz ovog Kodeksa koji u delu “standard poslovne komunikacije” kaže da se u najkraćem mogućem roku (a najkasnije 24 sata) mora da odgovori na poruku primljenu putem elektronske pošte.
Naravno, odnosi se na mejlove poslate radnim danima.
Ukoliko je primalac pošte odsutan, mora biti “postavljeno obaveštenje na elektronskoj pošti o odsustvu s radnog mesta kao i informacija kome se stranke mogu obratiti u slučaju hitnosti”.
Službenici  Opštinske uprave se nikad u svom radu ne rukovode ličnim, porodičnim ili političkim pritiscima i motivima.
Sve stranke imaju jednaka prava bez obzira na nacionalnu, versku, seksualnu ili neku drugu orijentaciju
Pri obavljanju privatnih poslova službenik ne sme koristiti službene oznake, ovlašćenja ili autoritet radnog mesta u lokalnoj samoupravi.
U prisustvu stranaka službenicima nisu dozvoljeni privatni telefonski razgovori.
Službenici  Opštinske uprave dužni su da strankama, na njihov zahtev, daju informaciju o postupku koji se kod njih vodi ili da ih upute na koji način mogu da izvrše uvid u stanje (njihovog) postupka. Ako, pak, taj službenik nije nadležan, uputiće stranku na pravu adresu (nadležnog kolegu i naznačiti njegovo ime i po mogućstvu dati i kontakt podatke)
U slučaju greške u radu službenika koja ima nepoželjan uticaj na prava ili interese stranaka, ovaj je dužan da uputi pismeno izvinjenje stranci kao i da nastoji da otkloni negativne posledice prouzrokovane njegovom greškom što je pre moguće. Ali i da obavesti stranku o pravu  na odgovarajuće pravno sredstvo i prigovor zbog propusta.
Služenik je dužan da bude i prikladno odeven, a novim Kodeksom zaposlenima u Opštinskoj upravi zabranjeno je da jedu u kancelarijama već je, kaže se,”konzumacija hrane dozvoljena isklučivo u prostorijama koje su namenjene za to.”
Neke odredbe Kodeksa iz 2013. su se “zagubile”, kao, recimo, zabrana primanja poklona ili nošenje stranačkih obeležja (što, verovatno, i dalje nije etički).
Stranka zbog povrede ovog Kodeksa može pritužbom da se obratiti načelniku odeljenja u kojem službenik radi ili lično načelnici Opštinske uprave.
Ceo tekst Kodeksa, kaže se na kraju, građani mogu pogledati na internet stranici opštine Kovin.

error: Content is protected !!