Konkurs MUPa – Obuka (i posao) za nove policajce

Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписало је конкурс за упис полазника у

Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици. Конкурс је отворен до 26.фебруара 2018. године.

 

Основна полицијска обука у Центру Вам омогућује да стекнете знања и вештине потребне за професионално обављање послова и задатака полицајца.

 

Општи услови за упис и пријем полазника:

 

  • држављанство Републике Србије,
  • да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање пет година непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс,
  • да нема мање од 18, а више од 24 године старости,
  • завршена четворогодишња средња школа,
  • да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији,
  • да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије и
  • да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству на радно место у статусу овлашћених службених лица.

 

 

Детаљније информације потражите на интернет сајту  www.copo.edu.rs,  путем телефона или лично у подручној полицијској управи у Вашем месту пребивалишта.

Формуларе за пријаву на конкурс можете добити у полицијским станицама – испоставама подручне полицијске управе у Вашем месту пребивалишта, где ћете их предати попуњене и приложити сву потребну документацију.

 

Након успешно завршене обуке МУП Вас, као приправника, упућује на шестомесечно стажирање, а после положеног стручног испита пружа Вам могућност да у полицији опште надлежности радите као полицајац.

У Панчеву 22. фебруар  2018. године

 

error: Content is protected !!