Izveštaj o merenju buke Zavoda za javno zdravlje- Najbučnije ispred Opštine

Noćna buka tokom letnjeg perioda ove godine ometala je i ugrožavala san 12,25 posto ili 4.130 stanovnika opštine, dok je veoma ugrožen san imalo 1.692 žitelja iliti 5,03 posto, kaže se u izveštaju o merenju buke na teritoriji opštine Kovin koji je ovih dana objavio Zavod za javno zdravlje Pančevo (detaljan izveštaj je postavljen na opštinkom sajtu).
Reč je o redovnom merenju koje Zavod sprovodi, a ovog puta je kontrolisana buka na 19 mesta u opštini (12 u Kovinu i 7 po selima).
Merenje je vršeno neprekidno 24 sata u nekoliko različitih zona (centar grada, duž magistralnih i regionalnih puteva, u industrijskim zonama i zonama odmora i rekreacije).
Takođe je podeljeno u tri vremenska intervala: dnevni od 6 o 18 sati, predvečernji od 18 do 22 i noćni od 22 do 6 ujutru.
Pa je, kaže se u izveštaju, najvća dnevna buka izmerena na mernom mestu u kovinskoj ulici Cara Lazara 162 (kod Čikljana) gde je skala otišla na 60 dB (decibela).
Najbučnije predveče imali su žitelji Mramorka, bar u onom mernom delu (Žarka Zrenjanina 69) gde je izmerena vrednost 61 dB.
Noću je, kaže se u Izveštaju, najviše larme ispred zgrade opštine, posebno vikendom zbog okolnih kafića, a prosečna vrednost je 59 dB (devet više od zakonom propisanih noćnih 50 za uži centar grada).
Na istom mernom mestu (ispred zgrade opštine) zabeležena je i najveća prosečna celodnevna buka – 66 dB.
Kad se sve sabere i podeli prosečne vrednosti su 54 dB danju, 55 predveče i 49 decibela noću što se, uglavnom, uklapa u dozoljene vrednosti.
Dominantan izvor buke u opštini je saobraćaj, izuzev na mernom mestu Centar za Kulturu Kovin gde je rad ugostiteljskih objekata i aktivnosti građana (predveče i noću).
Ovo merno mesto bilo je, pak, najtiše tokom dana (svega 48 dB).
Najmanje predvečernje buke imali su žitelji Dunavske ulice u Kovinu gde je izmereno 47 dB, dok je noć bila najtiša na mernom mestu u ulici Žarka Zrenjanina 11 u Kovinu (park kod Zmajeve škole) gde je zabeleženo 41 db.
Logično, jer je ova poslednja u okiru tzv. zona za omor i rekreaciju.
S obzirom da je sezona letnjih bašti (i svirki) na izmaku, broj onih kojima je buka ugrožavala san biće daleko manji.
Bar do sledećeg leta.

VAZDUH KOJI DIŠEMO
Paralelno s bukom, ekipa pančevačkog Zavoda merila je i kvalitet vazduha na tri lokacije u opštini (Kovin, zgrada opštine, i na zgradama mesnih zajednica Pločica i Bavanište). U izveštaju (takođe dostupnom na sajtu opštine) stoji da ni na jednom mestu nije zabeležena količina štetnih materija iznad granica normale.

error: Content is protected !!