Izložba Dragana R. Todorovića – Bespredmetni art impresije nanosveta

U utorak 30. oktobra s početkom u 19 sati u galeriji kovinskog Centra za kulturu biće otvorena izložba Dragana R. Todorovića – Bespredmetni art impresije nanosveta 

Koncept bespredmetnog arta, kome su težili Kandinski i Maljevič, na kraju se sudario sa matematičkim artom, u procesu redukcije oblika.  U to doba, nažalost nisu postojala znanja na prostornom nivou nanometra (veličina većeg molekula), tj. tek su se formirala, a te prostorne skale nisu dostupne instrumentima i direktnim merenjima i u današnje vreme. Pručavanjem transporta energije kroz polimerne lance (niz vezanih atoma ili molekula), putem složenih numeričkih simulacija, procesi koji se tu dešavaju su na prostornoj skali nanometra (milijarditog dela metra) i vremenskoj od 10 nanometara. Preslikavanjem tih prostorni površi na ravan stvorene su (uz neophodnu likovnu doradu) likovni objekti. Od tih primarnih likovnih objekata daljim radom nastale su složeniji likovni objekti – apstraktne objekte čija je osnova estetika nanosveta u kojoj je sadržana esencija bespredmetnog arta – priroda, ali na jako maloj prostornoj i vremenskoj skali.

Dragan R. Todorović, rođen 1956. godine u Ogoštu, Srbija.  Doktorirao na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta  Univerziteta u Novom Sadu, teorijska fizika – fizika čvrdtog stanja.  Jedan deo istraživanja jeste proučavanje transporta energije u belančevinama i polimernim lancima. Kroz dugogodišnje istraživanje, ti procesi su vizuelizovani (2006. godine), a kasnije (od 2013. godine)  i materijalizovani. One su sada deo autorovog likovnog istraživanja. Do sada su prikazane na tridesetak grupnih žiriranih izložbi u zemlji i inostranstvu i pet samostalnih izložbi. Dobitnik dve nagrade.
Član ULUS-a od 2015. godine.
error: Content is protected !!