Grip, za sada, sporadična pojava – Izveštaj Zavoda za javno zdravlje

 

Dvomesečno praćenje virusa gripa na teritoriji Južnog Banata pokazuje da je broj obolelih od ove i sličnih bolesti za trećinu manji nego prošle sezone, kao i to da je broj onih koji se javljaju lekaru sa “gripoznim” simtomima sve manji kako zima odmiče.
Uostalom, evo i stručnog izveštaja Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Zavoda za javno zdravlje Pančevo koji je stigao na adresu naše redakcije.

 

Epidemiološka situacija u Južnobanatskom okrugu – SENTINEL nadzor  nad oboljenjima slična gripu tokom osme nedelje nadzora za 2018. godinu  (od 19.02.2018.- 25.02.2018. godine, učestvuje 17 doktora i pod nadzorom je bila populacija 20271 stanovnik) i Populacioni nadzor nad oboljenjima slična gripu (cela populacija okruga)

 

Na osnovu pokazatelja geografske raširenosti u Južnobanatskom okrugu  je registrovana stope incidencije oboljenja sličnih gripu na nivou sporadičnih i izolovanih slučjeva.

Na osnovu registrovane stope incidencije oboljenja sličnih gripu, praćene SENTINEL nadzorom nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama (sve opštine su obuhvaćene Sentinel nadzorom) za 08. nedelju nadzora u 2018. godini  od 19.02- 25.02.2018. godine ukupni intenzitet aktivnosti virusa gripa je ispod praga srednjeg intenziteta In-123,32 za 41%  niža u odnosu na prošlu nedelju posmatranja (In-208,27) i trend incidencije oboljenja sličnih gripu je u padu u Kovinu, Kovačica, Pančevo, ne beleži se u Alibunaru, Vršcu i Opovu dok je u Beloj Crkvi i Plandištu došlo do blagog porast u odnosu na prošlu nedelju i ispod praga srednjeg intenziteta je.

Analizom Populacionog nadzora prijava oboljenja sličnih gripu za 2017/2018 godinu (od 01.10.2017. –  25.02.2018. godine, praćenjem cele populacije Južnobanatskog okruga), broj prijavljenih sa oboljenjem sličnim gripu iznosi 3968 što je 33% niže nego u istom periodu posmatranja u sezoni  2016/17 godine (5873), a u odnosu na prošlu nedelju posmatranja u padu (619:725).  Incidencija  je ispod praga srednjeg intenziteta (210,73) sa opadajućim trendom. Najveća incidencija beleži se kao i prošle nedelje u uzrasnoj grupi od 5-14 godina (281,46), zatim od 0-4 godine  (247,46), potom od 30-64  godina (198,81) i 15-29 (187,18), 65> (185,67).

 

Virusološka situacija: Od početka nadzora do 25.02.2018. godine , uzorkovano je od strane Zavoda za javno zdravlje Pančevo jedan sentinelni uzoraka (Pančevo) i 4 pacijenata hospitalizovanih u Opštoj bolnici Pančevo (3-Pančeva, 1-Alibunara). Potvrđena je infekcija virusom gripa B kod 3 pacijenata (1- sentinelni i 2- bolnička svi sa teritorije grada Pančeva).  Laboratorijska potvrda za jednog pacijenta  je odrađena u Centru za virusologiju, Odeljenje za influencu i druge infekcije Instituta za javno zdravlje Vojvodine, a četiri pacijenata na Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“. Kod pacijenta sa teritorije Alibunara (hospitalitovan u OB Pančevo) potvrđen je RSV. Uzorkovanjem od strane Infektivno odeljenje OB Pančevo iz četiri uzorka , prosleđenih Torlaku, laboratorijski je potvrđeno kod dva pacijenta infekcija virusom gripa B, a jedan virusom gripa A(H1) koji je bio sa smrtnim ishodom i može se povezati sa prethodnim

 

 

Čitajte još na Kovinac.com