28. Februar Dan Narodne biblioteke Srbije i I Nacionalni dan knjige

Po starom kalendaru 15. Februar, a 28. Po novom, kada je knezu Milošu njegov sekretar i ustavopisac Dimitrije Davidović uputio pismo o uređenju Biblioteke, uzet je kao Dan Narodne biblioteke Srbije. Od 2013. Godine se u našoj zemlji obeležava kao Nacionalni dan knjige.

Biblioteka „Vuk Karadžić“ Kovin danas obeležava Dan Narodne biblioteke Srbije i Nacionalni dan knjige.U ograncima Biblioteke u Bavaništu, Gaju i Dubovcu postavljena je izložba Retrospektivne srpske bibliografije 1868-1944 iz naše referentne zbirke.
U istoriji srpske bibliografije posebno mesto zauzima mr Miodrag Živanov. Bio je pokretač, inicijator rada, stručno je sredio, sistematizovao i redigovao 20 tomova Srpske bibliografije. Knjige 1868-1944. To je jedan od najvažnijih i najvećih projekata u istoriji srpskog bibliotekarstva. Njeno objavljivanje najveći je doprinos nacionalnoj kulturi.
Mr Miodrag – Mile Živanov je rođen 1928. godine u Bavaništu. U Narodnoj biblioteci Srbije počeo je da radi 1957. godine, dugo godina je rukovodio Bibliografskim odeljenjem NBS (do odlaska u penziju 1992. godine). Godinama je predmet njegovog interesovanja bila štampana građa manastira Hilandara. Sa kolegama bibliotekarima sistematski je istraživao fond bogate hilandarske knjižne riznice, što je rezultiralo objavljivanjem dvotomnog Kataloga knjiga od XIII do XX veka. Ipak, izradi Srpske retrospektivne bibliografije posvetio je veliki deo sebe i do poslednjeg časa bio temelj celog projekta. Umro je 2002. godine u Beogradu.
Izložba će biti otvorena do 8. marta 2018.

 

error: Content is protected !!