Od prvog avgusta gas skuplji devet posto

Od prvog dana avgusta gas će biti skuplji za 9 posto, objavio je Kovin-gas na svom zvaničnom sajtu. U skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti potrošača (,,Sl. glasnik RS’’, br. 88/2021) obaveštavamo kupce prirodnog gasa da je na osnovu Odluke Nadzornog odbora J.P. ,,Kovin-gas’’ Kovin, broj: 02-478/03-22 od 30.6.2022. godine i Odluke Agencije za energetiku Republike Srbije o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, broj: 429/2022-D-I od 1.7.2022. godine, povećana cena energenta-prirodnog gasa za javno snabdevanje od 1.8.2022. godine za 9%. Napominjemo da će…

Opširnije